Fotografiets dager

På fredag 17 august startet Fotografiets dager på Preus Museum i Horten som varer til og med søndag. På fredag stiller Christina Leithe H ut i Uncertain States Scandinavia´s container og flere Bjørkamedlemmer holder korte PECHAKUCHA-foredrag: Maya Økland (fredag) Katharina Barbosa Blad (fredag) Preben Holst (fredag) Charlie Fjätström (søndag).  /  Permalink  /  

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST