KLIMA2+

Ulla Schildt er med på utstillingen ​KLIMA2+ utstillingen på Teknisk museum. Utstillingsprosjektet bringer sammen vitenskapelige perspektiver, innsikt fra kritisk humaniora og kunst. Utstillingen åpnet 24. juni 2020.

Arbeidene "Cornwall" og "Unexpected findings" av Ulla Schildt. Foto: Håkon Bergseth / Norsk Teknisk Museum, 2020.
  /  Permalink  /  

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST