BYGÅRDEN VINNER NTNUS LITTERATURPRIS

Bjørka gratulerer Bjørkamedlem Brian Cliff Olguin med NTNUS Litteraturpris 2020 som i år ble delt mellom Erik Stenvik for boka "Bondevett", og Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin for "Bygården".Juryen skriver b.la.:

"Bygården er ei velkomponert bok som vever sammen fotografier og tekst til en mangedimensjonal fortelling om norsk velferds- og boligpolitikk."
  /  Permalink  /  

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST