Uncertain States Scandinavia Issue 13,5

Mørkamedlemmene Adrian Bugge, Kine Michelle Bruniera, Siri Ekker Svendsen, Rebecca Shirin Jafari, Ulla Schildt, Katharine MacDaid, Marit Silsand er med i fotoavisen Uncertain States Scandinavia Issue 13.5 som som ble lansert i Fotogalleri Vasli Souza 14. november. Hent et gratis eksemplar der i deres aktuelle utstilling hvor Rebecca Shirin Jafari og Ulla Schildt er med blant flere fotografer.  Avisen distribueres også rundt omkring i Skandinavia etterhvert, se etter den på museer og bokhandlere.

  /  Permalink  /  

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST