Louisesgate 4C: UNDERSØKELSER AV DET FELLES EIDE

Vår tids endrede politiske og sosiale strukturer preger den Oslo-baserte samarbeidsplattformen Louises gate 4C. Katharina Barbosa Blad og Ulla Schildt er med på gruppeutstillingen på Spriten Kunsthall i Skien som åpner lørdag 24. april kl. 12-16. Visningsperiode: 24. april – 27. juni 2021. Mer info...

Coverbilde: Lars Sandås
  /  Permalink  /  

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST