Siden oppstarten i 1998 har stiftelsen Bjørka vært et profesjonelt produksjonssted for kamerabaserte kunstnere. For mange kunstnerskap spiller Bjørkas tilbud en avgjørende rolle og flere av medlemmene markerer seg både på den norske og internasjonale arena. Gjennom årene har vi samlet unik kompetanse om analogt fargefotografi og nyere digitale teknikker.

Les mer om Bjørkas historie i Monica Holmens tekst i forbindelse med 20 år jubileum i 2018

15 år med fellesverkstedet Bjørka (intervju om Bjørka, OFKS 2014)

Styre: Ingrid Eggen (leder), Siri Ekker Svendsen , Rebecca Jafari og Maya Økland

 
Med utstyrsstøtte til fellesverksteder fra Kulturrådet

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST