Siden oppstarten i 1998 har stiftelsen Bjørka vært et profesjonelt produksjonssted for kamerabaserte kunstnere. For mange kunstnerskap spiller Bjørkas tilbud en avgjørende rolle og flere av medlemmene markerer seg både på den norske og internasjonale arena. Gjennom årene har vi samlet unik kompetanse om analogt fargefotografi og nyere digitale teknikker. Se mer om hva vi tilbyr medlemmene her

15 år med fellesverkstedet Bjørka (intervju om Bjørka på OFKS, 2014)

Styre: Terje Abusdal (leder), Ulla Schildt, Adrian Bugge og Karoline Hjorth.

 
Med utstyrsstøtte til fellesverksteder fra Kulturrådet

VERKSTED FOR KAMERABASERT KUNST